Hur farligt är Coronaviruset?

Den här texten försöker att  på ett enkelt sätt förklara varför coronaviruset bör tas på allvar även om viruset inte är något som främst är farligt för dig som är ung och frisk. Målet är varken att skrämma eller förminska. Data hämtas bland annat från ECDC och WHO.

Man håller fortfarande på att lära sig om coronaviruset, därför kan informationen på den här sidan att med tiden komma att ändras. Se den som ett försök till sammanfattning.

Tjänstemän från WHO har i skrivande stund angett en dödlighet på 3.4 %. Faran är bland annat att människan inte har byggt upp immunitet mot coronaviruset.

Textutdrag, följ länken för mer info:

Dödlighetsprocent enligt WHO


Dödligheten mest troligt satt för högt

Enligt Sergio Brusin på den europeiska smittskyddsmyndigheten är detta ett värde som mest troligt kommer att skruvas ner och hamna på mellan 0.5 % och 1 %.

Textutdrag från intervjun, följ länken för mer information:

Hur dödligt är coronaviruset - citat.


Förväntad dödlighet

I samma intervju med Sergio Brusin säger han att den slutgiltiga dödligheten förmodligen kommer att skruvas ner till 0.5 % till 1 %.

Textutdrag:

 

I intervjun med experten Sergio Brusin på den europeiska smittskyddsmyndigheten säger han tydligt att coronaviruset är allvarligare.

”Det finns likheter – som hur det smittar. Men själva sjukdomen är helt klart mer allvarlig, med högre antal dödsfall. Och effekten på hälso- och sjukvården verkar vara mycket högre jämfört med säsongsinfluensan.”

Enligt WHO är det äldre personer samt riskgrupperna med sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, lungsjukdomar och cancer som tillhör riskgrupperna.

Coronavirus riskgrupper

Fredrik Elgh professor i virologi vid Umeå Universitet säger att vi bör förbereda oss och vara redo för ett värsta-scenario.

Om 50% insjuknar i Sverige och dödligheten i slutändan är 1% så innebär det i praktiken 50.000 döda bara i Sverige.

Textutdrag:

Spanska sjukan liknelse

Med andra ord är det passivitet och inställningen att ”det finns inget att oroa sig för” tillsammans med coronavirusets effektiva smittspridning som teoretiskt kan leda till många döda. Att inte bry sig om riskerna bara för att det drabbar en själv kan leda till stor risk för andra.

Alla virus muterar över tid. Det finns antydningar till att coronautbrottet i Wuhan var av en mer aggressiv typ som nu muterat till ett mildare. Detta började ske redan i januari 2020.

Olika strains av coronaviruset

Andra källor som även nämnder detta säger samtidigt att WHO insisterar på att det inte finns bevis för detta:

Kontakt: webmaster@coronavirussverige.se