Hur farligt är Coronaviruset?

Den här texten försöker att  på ett enkelt sätt förklara varför coronaviruset bör tas på allvar även om viruset inte är något som främst är farligt för dig som är ung och frisk. Målet är varken att skrämma eller förminska. Data hämtas bland annat från ECDC och WHO.

Man håller fortfarande på att lära sig om coronaviruset, därför kan informationen på den här sidan att med tiden komma att ändras. Se den som ett försök till sammanfattning.

Hur hög är dödligheten för coronaviruset?

Tjänstemän från WHO har i skrivande stund angett en dödlighet på 3.4 %. Faran är bland annat att människan inte har byggt upp immunitet mot coronaviruset.

Textutdrag, följ länken för mer info:

Dödlighetsprocent enligt WHO


Dödligheten mest troligt satt för högt

Enligt Sergio Brusin på den europeiska smittskyddsmyndigheten är detta ett värde som mest troligt kommer att skruvas ner och hamna på mellan 0.5 % och 1 %.

Textutdrag från intervjun, följ länken för mer information:

Hur dödligt är coronaviruset - citat.


Förväntad dödlighet

I samma intervju med Sergio Brusin säger han att den slutgiltiga dödligheten förmodligen kommer att skruvas ner till 0.5 % till 1 %.

Textutdrag:

 

Är coronaviruset inte farligare än en säsongsinfluensa?

I intervjun med experten Sergio Brusin på den europeiska smittskyddsmyndigheten säger han tydligt att coronaviruset är allvarligare.

”Det finns likheter – som hur det smittar. Men själva sjukdomen är helt klart mer allvarlig, med högre antal dödsfall. Och effekten på hälso- och sjukvården verkar vara mycket högre jämfört med säsongsinfluensan.”

Vem drabbas främst av coronaviruset?

Enligt WHO är det äldre personer samt riskgrupperna med folksjukdomar som diabetes, högt blodtryck, lungsjukdomar och cancer som tillhör riskgrupperna.

Coronavirus riskgrupper

Kontakt: webmaster@coronavirussverige.se